Bảng xếp hạng bóng đá Nữ Euro 2022-2023 mới nhất

Bảng xếp hạng bóng đá Nữ Euro năm 2022-2023 mới nhất hôm nay. Nhacaiuytin247 cập nhật BXH các đội bóng tại giải Nữ Euro CHÍNH XÁC nhất. Xem thứ hạng, vị trí đá playoff lên hạng và xuống hạng.

Qual.B

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Armenia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Georgia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Belarus (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Luxembourg U17 (w) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 North Macedonia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Moldova (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Albania U17 (w) 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Kosovo U17(w) 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Bulgaria (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Faroe Islands (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Croatia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Latvia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Azerbaijan (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Slovakia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Israel (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Wales (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Montenegro (w)U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Romania (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Lithuania (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Kazakhstan (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0

Qual.A

Bảng A Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Norway (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Hungary (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Czech Republic (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Bosnia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng B Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Spain (w) U17 3 3 0 0 12 0 12 9
2 Poland (w) U17 3 2 0 1 4 3 1 6
3 Belgium (w) U17 3 1 0 2 1 5 -4 3
4 Greece (w) U17 3 0 0 3 0 9 -9 0
Bảng C Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Finland (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Republic of Ireland (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Northern Ireland (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Austria (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng D Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Switzerland (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Italy (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Iceland (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 France (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng E Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Germany (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Slovenia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Turkey (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Serbia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng F Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Denmark (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 England (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Estonia (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ukraine (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng G Đội bóng Trận Thắng Hòa Thua BT BB H/s Điểm
1 Sweden (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Netherlands (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Scotland (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Portugal (w) U17 0 0 0 0 0 0 0 0


BXH cập nhật lúc: 29/09/2022 19:00